Jaktutvalget 2023

 

Helena Stjern, Eidsvoll
Leder av Jaktutvalget

91172033

Marthe Steen
48253687


Katrine Andreassen
98222187

Edel Enger Optun
40171599

Kjersti Ones