Avdelingsstyret

Avdelingsstyret

Mail til styret:


Oppgjørskonto for avdelingen:0536.33.82462

Roar Sandtveit
Leder
976 81 992
Therese Myrhaug
Styremedlem jaktkontakt
934 92 382
Heidi Lysø
Styremedlem jaktkontakt
472 73 534
Solveig Holth
Nestleder Utstillngsansvarlig
907 97 765

Misty Knowlton

Styremedlem

Vilde Sofie Wiig

Varamedlem


Heidi Fosberg

Varamedlem