Nyheter

Digitalt årsmøte 23.02.2023 kl 19.00

09 Feb, 2023

Kategorier:

Årsmøte

NSK avd. Oslo og Akershus

Elektronisk

23. februar 2023 kl. 19.00

 

Åpning ved leder

Saksliste

 1. Valg av møteleder

 2. Valg av referent

 3. Valg av tellekorps

 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

 5. Årsberetning 2022

 6. Regnskap 2022

 7. Budsjett 2023

 8. Innkomne saker (ingen)

 9. Valg (gyldig medlemskap obligatorisk)

 

 

 

Årsberetning 2022

Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus

Styret i Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus 2022 har bestått av:

 

Leder:             Solveig Holth                

Nestleder:        Misty Knowlton

Styremedlem:                  Hege Krokan            

Styremedlem        Vilde Sofie Wiig

Styremedlem:         Helena Eriksson Stjern            

Varamedlem:                   Inger Lise Øirås        

Varamedlem:         Irene Nyrud

 

 

 

Medlemmer:

Ved utgangen av  2021 hadde avdelingen  875 hovedmedlemmer og 18  husstandsmedlemmer.

Styret:

Styret har avholdt 8 styremøter i 2022, alle via «rom» i messenger.  Som de siste årene, har vi brukt vår interne fb-side, messenger og telefon for å kommunisere. Det er store avstander, og lite fritid for flere av de tillitsvalgte,  som gjør at vi velger digitale møter.

 

Aktiviteter i avdelingen

Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2022.  Først kommer Jaktutvalgets rapport:

 

Kort oppsummering fra jaktutvalget v/leder Helena Eriksson Stjern

Vi startet året med en Workingtest-kurs med kursleder Torun Thomassen fra kennel

Ometyst. Kurset var helgen 30 april-1 mai. Deltakerne deltes opp i tre puljer som

konkurrerte tre torsdager i juni. Vinner ble en engelsk springer spaniel: (show), nr to ble en

engelsk springer spaniel (working) og nr tre ble en welsh springer spaniel.

21 mai hadde vi en vannapport-prøve i øsende regn ved Semsvannet i Asker. Dommer var

Anders Brunvoll. 10 BK og 2 FK-hunder. 6 hunder besto BK og ingen besto FK.

2 juli var det klart for JAL-kurs med Therese Myrhaug. Kurset ble holdt på en inngjerdet øy i

Ottsjøen.  Dagen etter var det apportkurs på samme sted. Kursholder Therese Myrhaug og

Marthe Steen.

Vi avsluttet sesongen med jaktprøve, JAL og apportprøve i Kongsberg (Kolsjø) den 24

september.

 

 • Blodsporkurs: Avdelingen hadde kurs i Løten/Hedmark  over 3 kvelder i mai måned, organisert i sin helhet av instruktør Kirsten Næss. Det ble også arrangert blodsporkurs for viderekomne 29. oktober. Instruktør var Nina Hagen-Johnsrød.

 • Familiedag: Det ble avholdt familiedag for spaniels 18. september på Breivoll Gård. I tillegg til styrets representanter, hadde vi alle tiders hjelp av juni Kari Knudsen og Ellen Getz Wold. Dette ble, som i fjor, et kjempepopulært arrangement. Familiedag vil være en selvfølge i kommende år. Tusen takk til de som arrangerte dette.

 • Klippe kurs: Pelsstell/klippe kurs ble avholdt på Skarnes ved 3 anledninger.

 

Treninger:    

 • Vilde Sofie Wiig  har også i 2022 avholdt flere utstillingstreninger i løpet av ute-sesongen.

Utstilling:    

 • Vi avholdt dobbelutstilling på Skarnes, sammen med Norsk Retrieverklubb avd. Kongsvinger og Omegn 23 – 24 juli. God påmelding, vakkert vær og bare glade mennesker. Supert samarbeid med Nrk, og vi arbeider for lignende arrangement i 2023.

Økonomi:    

 • Avdelingens økonomi er god og stabil. Resultatet for 2022 viser et overskudd ca 30 000,-.

 

Aktivitetsplan 2022:     

 • Vi planlegger dobbelutstilling på Skarnes sammen med Norsk Retrieverklubb avd. Kongsvinger og Omegn, 22 – 23 juli 2023.

 • Det vil bli avholdt JAL- og Apportkurs, blodsporkurs, wt-kurs, forhåpentlig klippekurs. Det vil trolig også komme nye aktiviteter i løpet av året.

 • Ut over dette har vi som vanlig terminfestet Apportprøve, JAL og Jaktprøve.

 

Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus

Styret

 

Valgkomiteens innstilling til avdelingsstyre 2023, NSK Oslo og Akershus

 

 

Valgkomiteen har følgende innstilling for avdelingens styre 2023. Tusen takk til kandidater som velvillig stiller opp. Stemmerett har de medlemmer som har innbetalt kontingent for 2023.

 

 

 

Leder

Solveig Holth

Velges for 2 år

Nestleder

Misty Knowlton

Ikke på valg

Styremedlem

Niclas Strøm

Velges for 2 år

Styremedlem

Erna Opseth

Velges for 2 år

Styremedlem

Helena Eriksson Stjern

Ikke på valg

Varamedlem

Inger Lise Øirås

Velges for 1 år

Varamedlem

Kristin Nersveen

Velges for 1 år

 

 

Representanter til RS 2022

 

1.             Solveig Holth

2.             Misty Knowlton

3.             Helena Eriksson Stjern

4.             Niclas Strøm

 

Vara:

 

1.         Inger Lise Øirås

2.         Kristin Nersveen

 

Revisorn

 

Revisor

Anette Kind Petersen

Velges for 1 år

Vararevisor

Torun Thomassen

Velges for 1 år

 

Valgkomite

 

Leder

Anne Sofie Gjestrum

Velges for 2 år

Medlem

Kari Knutsen

Velges for 1 år

Medlem

Arild Stenbråten

Velges for 1 år

Vara

Line L. Sørjoten

Velges for 1 år

 

 

Oslo 15. januar 2023

 

På vegne av valgkomiteen

Anne Sofie Gjestrum