Nyheter

Innkalling til Årsmøte

11 Jan, 2016

Kategorier: Nyheter


Oppdatering: Dokumenter er lagt ut på http://oslo-og-akershus.spaniels.org/arkiv/


NSK avd. Oslo og Akershus innkaller til årsmøte onsdag 10.02.2016
Sted: NTI CADcenter AS, Malmskriverveien 35, 1337 Sandvika


Agenda:
1. Konstituering
• Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
• Valg av møteleder
• Valg to referenter
• Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
• Valg av tellekorps
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne saker
5. Valg


Sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i forkant av møtet. Vi minner om at forslag som skal behandles på årsmøtet, samt forslag til kandidater til Representantskapet og andre tillitsverv må være avdelingsstyret i hende senest 15. januar 2016.
Dette kan sendes til avdelingens sekretær Monica Verås, Haraldshaugen 3, 1339 Vøyenenga eller mail: mov@nticad.no.


I henhold til NSK’s lover, er det ikke tillatt med benkeforslag på kandidater til tillitsverv. For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemskontingenten for 2016 være betalt.


Velkommen!