Nyheter

Innkalling til Årsmøte Oslo og Akershus!

24 Nov, 2014

Kategorier: Nyheter

NSK avd. Oslo og Akershus innkaller til årsmøte onsdag 11.02.2015 i NKK's lokaler

Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn, 0667 Oslo, kl. 19.00.
Agenda:
1. Konstituering
• Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
• Valg av møteleder
• Valg to referenter
• Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
• Valg av tellekorps
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne saker
5. Valg

Sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i forkant av møtet. Vi minner om at forslag som skal behandles på årsmøtet, samt forslag til kandidater til Representantskapet og andre tillitsverv må være avdelingsstyret i hende senest 15. januar 2015.
Dette kan sendes til avdelingens sekretær Monica Verås, Haraldshaugen 3, 1339 Vøyenenga eller mail: mov@nticad.no.

I henhold til NSK's lover, er det ikke tillatt med benkeforslag på kandidater til tillitsverv. For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemskontingenten for 2015 være betalt.

Velkommen!