Nyheter

Opprettelse av jaktutvalg

01 May, 2021

Kategorier:
img

Photo by Andrew Whitham on Unsplash

1. mai 2021 vedtok styret å opprette et jaktutvalg. Du kan lese mer om opprettelsen her. 

Referat styremøte

NORSK SPANIEL KLUB AVDELING OSLO OG AKERSHUS

 

01.05.2021 Klokken 11.00

Digitalt møte

Til stede: Leder Solveig Holth, nestleder Misty Knowlton, styremedlem Vilde Sofie Wiig, styremedlem Hege Krokan, varamedlem Mats Blickström, varamedlem Line Lindberg Sørjoten.

 

  1. Opprettelse av jaktutvalg

Avdelingen har utnevnt et eget jaktutvalg som skal ha ansvar for jaktlige arrangementer. Jaktutvalget har første møte 2. mai 2021. Leder av jaktutvalget er Mats Blickström. Andre medlemmer av utvalget er Marthe Stee, Marius Lysøe, Helena Eriksson Stjern og Katrine Andreassen.

 

Styret fatter vedtak om utnevnelse av Norsk Spaniel Klub avdeling Oslo og Akershus jaktutvalg.

 

Møte hevet klokken 11.15