Nyheter

Referat ekstra digitalt styremøte 24.01.2023

02 Feb, 2023

Kategorier:
img

Referat Ekstra digital styremøte NSK avd Oslo/akershus

24.01.2023 kl 19.00

Til stede: Solveig Holth, Hege Krokan, Vilde S.Wiig, Helena E.Stjern, Inge Lise Øirås og Misty Knowlton

Ekstra styrelse møte med tanke på jakt utvalgets kommende WT - kurs og prøve.

Ønske om profil genser til de innblandede i jaktutvalget i våres avd. Logo med klubbens navn, jaktutvalget og navn på berørt medlem. Pris 305 kr. Blev godkjent av styret for innkjøp.

Honorar er besluttet siden tidligere med en sum på 1500 kr per dag per person. Besluttet at fortsatt holde fast ved dette honorar. Så dette er det honorar som skal gjelde for dette kurset, prøven.

Jaktutvalget har ønske på 4 instruktører ved dette kurs. Hvilket kanskje er litt vel mye. Så det det besluttet det må tas ned til 2 instruktører per dag og ev 3 om nødvendig.

Jaktutvalget skal ha møte den 25.01.2023 der Helena tar med seg det som blitt besluttet ved dette ekstra styrelse møte.

Solveig Holth kommer å sende svar til innkommende mail angående WT - kurset.

Misty Knowlton, nestleder