Nyheter

Referat styremøte 11.01.2022

11 Jan, 2022

Kategorier:
img

Referat styremøte 11. januar 2022

Photo by Nick Russill on Unsplash

Referat styremøte 11.01.2022

NORSK SPANIEL KLUB AVDELING OSLO OG AKERSHUS

11.01.2021

Klokken 19.00

Digitalt møte

 

Til stede: Leder Solveig Holth, nestleder Misty Knowlton, styremedlem Vilde Sofie Wiig, styremedlem Carina Berentsen, styremedlem Hege Krokan og varamedlem Line Lindberg Sørjoten.

Saksliste:

  1. Årsmøte
  2. Utstilling
  3. Klippekurs

 

Årsmøte
Gjennomføres digitalt. Ferdig budsjett, regnskap og årsmøteinnkalling legges ut til medlemmer på hjemmeside og Facebook-side i god tid før årsmøtet.

 

Utstilling
24. juli arrangerer vi utstilling for spaniels og retrievere på Skarnes. Retrieverklubben avdeling Kongsvinger og omegn arrangerer utstilling for spaniels og retrievere på samme sted 23. juli. Utstillingen er søkt og godkjent, og ligger i terminlisten til NKK. Solveig har kontakt med retrieverklubben, og skal sammen med nestleder Misty og styremedlem Hege ha møte med retrieverklubben for å planlegge utstilling, dommervalg o.l

 

Prøver
Avdelingen har forsøksvis lagt inn prøvene våre i terminliste-systemet, men det nye systemet for terminlisten har bydd på utfordringer og det oppstår feilmeldinger. Solveig er på ballen og undersøker det nærmere.

 

Klippekurs
Grunnet koronarestriksjoner har klubbens klippekurs blitt utsatt mange ganger. Avdelingen jobber med å finne alternative løsninger.  

 

Nytt møte onsdag 9. februar klokken 19.00

 

Møtet hevet 19.40