Nyheter

Referat Styremøte 12.04.2023

16 Apr, 2023

Kategorier:

Referat fra møte 12/04-23

 

  • Budsjett gjennomgang.

 

Budsjett godkjennes.

 

  • Jakutvalget

WT test er fullt

JAL Kurset er fullt

 

  • Apportprøve

27.mai må være innenfor 1 time for Jevnaker.

Usikker på om det er noe vann som kan brukes.

Det jobbes med å få på plass, men krasjer med hovedutstillingen

 

  • JAL rosetter har vi

 

  • Honorar ? Hvor mange skal ha.

 

  • WT kan flere komme å se på

 

  • JAL Utvides med en dag

 

Jaktprøve:

Leid hytte til jaktprøve.

2 prøve dager.

 

  • Utstilling Juli og November:

 

Juli utstillingen:

Norsk Retrieverklubb avd. Kongsvinger ønsker møte,

Begge dager for spaniel klubben

Norsk Spanielklubb Avd. O/A fikk ikke tillatelse av NRK til å ha med dems raser

 

  • RS

 

Misty, Solveig, Erna og Niclas skal

  

Ønsker å sette opp at NSK innlandet kommer inn under NSK O/A

 

  • Andre kurs 

 

Blodspor:

Er fult og 2 på venteliste.

 

Klippekurs.

 

Kurs for medlemmer:

 

Web-basert ringsekretær-kurs er det Misty har startet på. Avdelingen dekker kursavgiften kr 1 800,-

 

Blodspordommer utdannelse er noen som har tittet på, men ikke kommet med noe ennå

 

 

Oppmøte:

Solveig, Misty, Erna, Helena, Kristin, Niclas

 

Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus

   

Org nr 815 199 992

    
     

Regnskap 2022

    
 

UB 31.12.22

IB 01.01.22

Bevegelse

 

Balanse

    

Kasse

5.563

5.563

0

 

Driftskonto

178.069

150.494

27.575

 

Sum Aktiva

183.632

156.057

27.575

 
     

Gjeld

0

3.220

-3.220

 

Egenkapital

183.632

152.837

30.795

 

Sum Passiva

183.632

156.057

27.575

 
     

Inntekter:

Regnskap 2022

Budsjett 2022

Regnskap 2021

Budsjett 2023

Kurs

62.800

22.000

21.800

30.000

Utstilling

92.093

27.000

26.959

120.000

Prøver

20.700

7.500

7.500

21.000

Grasrotandelen

20.376

24.000

24.359

18.000

Utstillingstrening

650

1.500

1.474

0

Momskompensasjon

4.298

0

0

4.500

Renter

257

200

168

300

 

201.174

82.200

82.260

193.800

     

Kostnader:

Regnskap 2022

Budsjett 2022

Regnskap 2021

Budsjett 2023

Kurskostnad

39.666

12.500

12.526

20.000

Utstilling

68.051

20.000

20.172

100.000

Prøver

27.067

2.900

2.875

35.000

Premier og rosetter

17.199

500

450

10.000

Gaver og oppmerksomheter

3.248

1.800

1.780

4.000

Utstyr

0

3.800

3.773

5.000

Kontorkostnad

435

2.300

2.284

500

Honorar regnskap

7.000

7.000

5.000

6.000

Møter

2.426

0

0

3.000

Familiedag

4.109

3.200

3.178

4.000

Andre driftskostnader, bankgebyr

1.178

2.200

2.228

1.200

 

170.379

56.200

54.265

188.700

     

Årets resultat

30.795

26.000

27.995

5.100