Nyheter

Referat styremøte 24.06.2021

24 Jun, 2021

Kategorier:
img

Foto: Celyn Bowen

Vedlagt ligger referat fra avdelingens styremøte 24.06.2021

 

 

 

Referat styremøte 24.06

NORSK SPANIEL KLUB AVDELING OSLO OG AKERSHUS

24.06.2021

Klokken 19.30

Digitalt møte

 

Til stede: Leder Solveig Holth, nestleder Misty Knowlton, styremedlem Vilde Sofie Wiig, styremedlem Hege Krokan, varamedlem Mats Blickström, varamedlem Line Lindberg Sørjoten

 

Saksliste:

  1. Høring ang mestvinnerlister
  2. Jaktutvalget
  3. JAL-kurs
  4. Utstillingen
  5. Eventuelt

 

  1. Høring angående mestvinnerlister

Hovedstyret ønsker tilbakemelding på høringen angående mestvinnerlister. Kun styremedlemmer har avgitt stemme. Styremedlem Carina Berentsen stemte i forkant ettersom hun ikke kunne delta på møtet. Dette er Oslo og Akershus sitt svar til høringen:

Avdelingens navn: Norsk Spaniel Klub avdeling Oslo og Akershus

 

Vi ønsker at det gjennomføres kåring av mestvinnende/utstilling i 2021

For 5

Mot 0

Blanke 0

 

Vi ønsker at det er samme praksis, både for utstilling og øvrige grener.

For 5

Mot 0

Blanke 0

 

  1. Jaktutvalget

 

Jaktutvalget fungerer ikke optimalt, og det er viktig for styret å få utvalget på beina i oppstartsfasen. Det er derfor flertall i styret for at Solveig trer inn i utvalget en periode for å se om hun får det til å fungere bedre.

 

 

  1. JAL-kurs

 

Det viser seg vanskelig å få arrangert JAL-kurs. Styret ønsker å få inn en ekstern aktør til å holde kurset. Flere løsninger ble diskutert på møtet. Blant annet er det er ingen deltakere påmeldt på apportkurset søndag 4. juli. Solveig og Misty forsøker derfor å legge et JAL-kurs til denne søndagen dersom det lar seg gjøre med instruktører. Heidi Lysø har allerede sagt seg villig til å delta og arrangerer dette sammen med Misty Knowlton og Therese Myhrhaug.

 

  1. Utstillingen

 

Solveig har åpnet for påmeldinger på avdelingens utstilling på Sjusjøen i august, og Line skal lage arrangement.

 

  1. Annet

Familiedagen 20. juni var et kjempepopulært arrangement som må gjentas! Det undersøkes for muligheter til å arrangere en familiedag i Oslo i løpet av dette året.

 

Line og Carina planlegger spanieltur i Oslo neste helg.

 

Ny dato for digitalt møte: 22. juli klokken 20.00

 

Møtet hevet 20.00