Nyheter

Referat styremøte 26.10.2022

25 Nov, 2022

Kategorier:
img

OPPSUMMERING AVHOLDTE, IKKE REFERERTE STYREMØTER:

7. april, 5. mai, 15. juni
Saker behandlet har vært:
- Workingkurs
- JAL- og Apportkurs
- Blodsporkurs
- Økonomi
- Representanskapsmøte
- Klippekurs
- Familiedag
- Momskompensasjon
- Fellesutstilling Skarnes

Styremøte 26. oktober
Saker:
- Årets fellesutstilling/neste år
- Rosetter/telt/bukker
- Jal/Apport/jakt
- Taushetsløfte
- Treningsgrupper
- Aktivitetsplan
- Blodsporkurs
- Familiedag
- Opptelling utstyr/utstilling
Årets fellesutstilling med Nrk avd. Kongsvinger og Omegn ble en
suksess, overskudd ca kr 25000,-. Mye arbeid, men overveldende
positive tilbakemeldinger, som ga mye pågangsmot for neste år.
Neste års utstilling ble umiddelbart planlagt, rosetter innkjøpt, dommere
invitert, ringpersonale avtalt. Så, 22/10, kom mer tilfeldig beskjed fra Nrk
at vi trolig ikke får med deres raser. Absolutt ingenting hadde tydet på
dette før den dagen, heller motsatt. Masse telefoner og samtaler er tatt,
vi har fått mye hjelp fra hovedstyrets leder Kari Knutsen, men det står
fortsatt fast der. De har kun godkjent sine valper til vår utstilling. Årsaken
skal være at de skal ned til årlig 45 utstillinger åpne for retrievers. Det
forventes et møte med Nrk i kommende uke, uke 45. (Misty, Solveig)

Det er fortsatt aktuelt med utstilling på Skarnes, og for denne og
framtidige utstillinger, skal det kjøpes inn trimmebord, 1 dommertelt og
plasseringsbukker. Dette gjør vi i 2023.
Helena E. Stjern informerte om jaktutvalgets planer; Apportprøve 27/5-
23, JAL/Apport 26/8-23 , Jaktprøver 23. og 24/9-23. Datoer er lagt inn i
Arra, og info sendt HS v/Arild Stenbråten. Noen datoer kolliderer med
andre arrangement, så det kan bli endringer. 20 ender er nylig innkjøpt
for kr 1 600,-. Prøvehelgen på Kolsjø fikk et underskudd ca kr 5000,-.
Helena er ansvarlig for innkjøp av skjema til prøver.
Jaktutvalget ønsket utvidelse, og Renate Iversen er forespurt. Hun har
svart ja i dag. Jaktutvalgets leder har fått beskjed, og holder videre
kontakt med henne.
Jaktutvalget har gode ideer til forskjellige kurs utover neste år, og styret
hører gjerne mer om dette etterhvert. Disse skal selvfølgelig inngå i
aktivitetsplanen.
Nsk Hovedstyret har utarbeidet et skjema for taushetsløfte beregnet på
hs og avdelingsstyrer. Dette vil bli sendt ut til styrets medlemmer, og vi
ber om det er mulig å utvide dette også til våre utvalg (Solveig)
Etter initiativ fra Helena er det opprettet treningsgrupper Oslo sør og
nord. Det har vært litt oppstartsproblemer, men disse er nå trolig løst.
Treningsgrupper SKAL være åpne for ALLE våre medlemmer. Admin.
kan ikke blokkere medlemmer. FB-gruppene bør inneholde vårt navn
(NSK avd. Oslo og Akershus)
Vi må bli mer aktive til å fylle i aktivitetsplanen som ligger på hj.siden.
Hege fikk ansvaret, men pr nå foreslår undertegnede at vi ser mer
spesifikt på dette ved neste møte. Noen datoer er fortsatt usikre.
Blodsporkurs viderekomne ble arrangert 29-30/10. Instruktør Nina
Hagen-Johnsrød. 4 deltakere, overskudd kr 2800,-.
Familiedagen ble en suksess, med stor deltakelse. Oppmuntring til jul til
de 2 utenfor styre/utvalg som hjalp til. Det ble veldig godt mottatt i fjor.
(Solveig) Familiedagen kostet ca kr 5000,-.
Misty vil organisere ferdige kasser til våre utstillinger og andre aktiviteter.
Hege ser over hva hun har lagret av utstyr.