Nyheter

Referat styremøte 29.09.2021

11 Oct, 2021

Kategorier:
img

Vedlagt ligger referat fra styremøtet 29. september 2021

Referat styremøte 29.09

NORSK SPANIEL KLUB AVDELING OSLO OG AKERSHUS

29.09.2021

Klokken 19.30

Digitalt møte

 

Til stede: Leder Solveig Holth, nestleder Misty Knowlton, styremedlem Vilde Sofie Wiig, styremedlem Carina Berentsen, styremedlem Hege Krokan, varamedlem Line Lindberg Sørjoten

 

Saksliste:

  1. Gjennomførte kurs og prøver
  2. Utstillingen på Sjusjøen 20. august
  3. Utstilling neste år
  4. Jaktutvalget
  5. Annet

 

  1. Gjennomførte kurs og prøver

Misty og Hege avholdt blodsporkurs på Vormsund 12. september. Kurset var fullt og det deltok 8 ekvipasjer, 6 medlemmer av NSK og 2 ikke-medlemmer. Siden forrige styremøte har det også blitt avholdt JAL-prøve og apportprøve. JAL-prøven er anerkjent, og aktivtetsavgiften er betalt. Faktura for apportprøven kom i dag 29.09 og resultater fra prøven kommer på Dogweb så fort betalingen er registrert.

Årets jaktprøve ble et sorgens kapittel da den måtte avlyses grunnet for få påmeldte. Totalt var det kun tre påmeldte. Det var stor etterspørsel i fjor, men ikke i år. Vi prøver på nytt neste år.

 

  1. Utstillingen på Sjusjøen 20. august

Representanter på avdelingens utstilling var Hege, Misty, Solveig og Mistys datter Tiffany. Dette viste seg å være for få personer til å håndtere arbeidet en utstilling medfører.Neste år må vi sørge for at betydelig flere deltar i arbeidet, enten flere fra styret, eller at vi rekrutterer hjelp blant våre medlemmer. Det var krevende å arrangere utstillingen, og ikke et helt gunstig sted ettersom det var ukjent for oss alle, det bød bl.a på utfordringer med å få transportert inn/ut utstyr. Avdelingen er likevel fornøyd, og utstillingen ble anerkjent første virkedag etter. Før leie av området er betalt har avdelingen et overskudd på ca kr 10-11 000,- etter utstillingen.

 

Utstillingsdagen 21.august opplevde representantene fra avdelingen som vanskelig. Hovedstyret med ildsjeler fra «avdeling Oppland og Hedmark» var arrangører for utstillingen, men det skjedde ikke og mye falt på avdeling Oslo og Akershus. Det var tøft for flere fra styret å være så få, jobbe så hardt og oppleve at personer tilknyttet Hedmark og Oppland var til stede på utstillingen men ikke ville hjelpe til, til tross for et stort behov om hjelp.

 

  1. Utstilling neste år

Styret vurderte flere alternative planer for utstilling i 2022, men landet på å arrangere utstilling i samarbeid med Norsk Retrieverklubb Kongsvinger og Omegn. Utstillingen vil være på Skarnes, i månedsskiftet juli/august. Solveig tar kontakt med leder av NRK Kongsvinger og Omegn for å spikre dato og dommere.

 

  1. Jaktutvalget

Jaktutvalget er fremdeles i startgropa, og Solveig har hatt flere samtaler med dem. En representant fra utvalget hadde ansvaret for gjennomføring av JAL og Apportprøve, og vi fikk positive tilbakemeldinger på dette. Ett medlem har trukket seg fra utvalget av personlige årsaker.

 

  1. Annet

Avdelingen har gått til innkjøp av ny scanner for å kontrollere hunders id på prøver. Vi har tidligere hatt to scannere som ikke har fungert. Innkjøpspris ca kr 3700,-. Kontroll av hunderes id er noe vi bør utføre som standard på alle prøver.

Torunn Thomassen ønsker å vise working test med spaniels. 30.-31. oktober. Mail fra Thomassen deles på vår interne styreside.  

Blodsporkursene har fått mange gode tilbakemeldinger, og det er mange som ønsker seg et oppfølgingskurs. Det er ønskelig at vi også kan organisere dette neste år. Vi vil også undersøke mulighetene for å arrangere kursene tidligere på året, men det kan muligens by på utfordringer for grunneiere.

Varetelling. Vi har utstyr både hos Hege, Misty, Solveig og Vilde, og det er ønskelig at vi gjennomfører en varetelling for å få oversikt. FØR NYTTÅR. Vi har utstyrsliste, men må gjøre opptelling.

Klippekurs har grunnet Covid-19 blitt utsatt siden i fjor. Vi avventer tilbakemelding fra kursholder om vi får gjennomført kurs i løpet av dette året.

 

 

Møtet hevet klokken 20.45

 

Nytt møte torsdag 28.10 klokken 19.00