Nyheter

Referat styremøte 31.05.2021

01 Jun, 2021

Kategorier:
img

Vedlagt ligger referat fra styremøtet 31.05.

Referat styremøte 31.05

NORSK SPANIEL KLUB AVDELING OSLO OG AKERSHUS

31.05.2021

Digitalt møte

Til stede: Leder Solveig Holth, nestleder Misty Knowlton, styremedlem Vilde Sofie Wiig, styremedlem Carina Berentsen, styremedlem Hege Krokan, varamedlem Mats Blickström, varamedlem Line Lindberg Sørjoten

 

Saksliste:

 1. Familiedag 20. juni
 2. Jaktutvalget
 3. JAL og jaktprøve
 4. Kurs
 5. Andre arrangementer
 6. Utstilling Sjusjøen
 7. Annet

 

 1. Familiedag

Det arrangeres familliedag for spaniels søndag 20. juni klokken 12.00 på Setskog skole. Kari Knudsen, Arild Stenbråten og Ellen Getz Wold er arrangører. Det er mulig å søke om tilskudd for familiedag, men vi ønsker å bruke penger vi har på konto. Arrangørene gjør innkjøp etter behov (premier, kaffe/annen drikke, noe å bite i o.l), og avdelingen betaler for utgiftene.

 

 1. Jaktutvalget

Jaktutvalget har hatt noen digitale møter og lagt noen planer. Utvalget skal jobbe med å finne områder for kurs/prøver, og bruke tid på å lese seg opp og få fullstendig kjennskap til regler. Styret skal støtte opp om jaktutvalget og veilede med sin kunnskap i perioden jaktutvalget trenger på å bli satt og få innhentet informasjon.

 

 1. JAL og Jaktprøve

Det jobbes med å finne terreng for JAL og jaktprøve, og flere områder blir vurdert. Det blir også vurdert om det skal gjennomføres en eller to jaktprøver. Det er mulig å gjennomføre to jaktprøver, dersom vi kan få en svensk dommer til Norge. Prøvene vil i så fall kjøres etter hverandre. Dette er også et tema for jaktutvalget.

 

 

 

 1. Kurs

Det skal arrangeres apportkurs, JAL-kurs og blodsporkurs. Blodsporkurset holdes 11.-12. september, med Misty og Hege som instruktører. Apportkurset holdes 3. og 4. juli. Det skal også arrangeres et JAL-kurs, men det er ikke bestemt instruktør. Jaktutvalget diskuterer dette på eget møte. Arrangementer kommer på avdelingens Facebook-side og hjemmeside fortløpende.

 

 1. Andre arrangementer

Line og Carina skal prøve å arrangere gåturer for spaniels i Oslo-området. Tilbudet er gratis, og til enhver tid gjeldende smittevernregler følges i henhold til Oslo kommunes veileder.

Vilde holder første utstillingstrening for spaniels i Frognerparken førstkommende onsdag, 2. juli. Gjeldende smittevernregler følges i henhold til Oslo kommunes veileder.

 

 1. Utstilling Naterud skisenter, Sjusjøen 21.-22. august

En ringsekretær har meldt forfall, og avdelingen mangler fremdeles en ringsekretær og en skriver. Vi har en ringsekretær på lørdag og en skriver på fredag. Vilde, Hege, Misty og Solveig danner en utstillingskomitè og tar på seg hovedansvaret med å organisere utstillingen.  Kari Knudsen er utstillingsleder begge dagene.

 

 1. Eventuelt

Ingen saker.

 

 

 

 

Nytt digitalt møte torsdag 24. juni klokken 20.00

 

Møtet hevet 20.50.